SureStone – Et flot alternativ til fliser og brosten

Ingen vandpytter  – Ingen Ukrudt  – Kan bruges alle steder

 

Se mere på surestone.dk

Surestone er udviklet som en løsning til erstatning for traditionelle belægnings- typer som fliser, brosten og asfalt.

Udviklingen af Surestone er drevet af et ønske om en belægningstype, der i sin struktur tilbyder egenskaber der kan reducerer omkostninger til drift og vedligehold.

 Ingen ukrudt

Surestone kan bruges i både parker og som underlag i indkørsel på parkeringspladser etc.

Belægningen kan både tåle person og lasbilstrafik. Hårdhed og styrke kan afstemmes til brugen af overfladen.

Surestone er ligesom Sureplay en vandgennemtrængelig  permeabel belægning  som optager overfladevand.

Til gengæld er overfladen lukket nedefra da der ikke er nogen fuger. Det betyder INGEN UKRUDT = mindre vedligeholdelse!

farver

Farver

Farver på SureStone

UDNYT BOLIGJOBORDNINGEN

I 2016 og 2017 er det muligt at få fradrag på op  12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.

Belægninger som Surestone – der udover at være flot, også er vandgennemtrængelig, (permeabel) er blandt de nye ydelser der er omfattet af boligjobordningen.

Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger. i fx indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennem- trængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.

Den nye ordning vil i 2016 og 2017 give fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.

Skal vi give dig et godt tilbud på en ny belægning?

 

Farvenuancerne på Surestone bestemmes af stenenes farve. Surestone kan f.eks. godt ligne en overflade med slotsgrus.
Man skal se godt efter!
Kontakt Sport-Zone med spørgsmål  til SureStone